Inspirace

Je dobré projevovat emoce?

Jaký záměr dávám do svých činů?

Jak se pohnout z místa?

Proč právě Despacho? Jaký je jeho účel?

Co mě na andské tradici zaujalo a co mi přinesla?

Co je to vzájemnost (Ayni)?

Láska z andského pohledu (Munai)

Jak pracovat se strachem?

Pár kroků k sebelásce a její projevy

Láska k sobě samému je nejdůležitější, od ní se odvíjí všechny naše vztahy a postoje k okolnímu světu. Často není lehké ji pozvednout, a proto už je na cestě nový online program, o kterém se brzy dozvíte.

Pozitivní a uvolněný domácí rozhovor s úžasným kamarádem o vnitřním dítěti, z různých stran…

Techniky, o kterých se na videích mluví, jsou podrobně vysvětleny a praktikovány na workshopu.

Chci na sobě pracovat nebo konzultovat svou situaci