“Podporuji a inspiruji lidi k tomu, aby se skrze moudrost přírody propojili se svým skutečným já a svou vnitřní silou. Vedu je k sebelásce tak, aby žili naplno, autenticky a využívali svůj nejvyšší potenciál.”

Na cestě k mému radostnému životu

Můj život je naplněný radostí, láskou a cítím se svobodná. Našla jsem svou vnitřní sílu a sebelásku, která neustále roste. Také je to díky přírodním elementům a využívání jejich sil. Jsem schopna číst “mezi řádky” co mi chce příroda i okolní situace říct a díky tomu žiji šťastný a naplněný život. Naučila jsem se tak věřit si, využívat svůj potenciál a vlastní moudrost naplno, vyřešit si spoustu svých programů.

Jsem inspirována každý den lidmi i sama sebou. Našla jsem v sobě takovou sebelásku, kterou nelze popsat slovy. Mým darem a největší vášní, která mě naplňuje je podporovat a inspirovat. Umím nabídnout jiný úhel pohledu tak, aby si každý přišel na svou pravdivou odpověď a nejlépe sám. Často se tak cítím jako prostředník, hýbatel a energetický podporovatel situací, v níž začíná člověk ještě více zářit.

Než jsem se dostala do této fáze, předcházela tomu spousta let, kdy jsem si připadala divná…

Dlouho mi nedocházelo, že jsem velmi vnímavá a citlivá. Že vidím věci, které zřejmě většinou ostatní nevidí, a přitom jsou tak zřetelné. Že cítím emoce druhých a dost se mnou mávají. Jako dospívající dívka jsem se s tím často neuměla vyrovnat, tak jsem vše negativní vstřebávala do sebe a nedávala na sobě znát, že si s tím nevím rady.

Měla jsem pocit, že to tak má mnoho lidí, ale nechápala jsem to. Navíc jsem měla pocit, že mi nikdo nerozumí a vůbec jsem si nevěřila. Moc jsem se neprojevovala doopravdy taková, jaká jsem a dělala všechno pro to, aby bylo mé okolí šťastné, abych se cítila nějakým způsobem přijímána.

Cítila jsem se sama, i když jsem měla kolem sebe milující rodinu. Rozdávala jsem úsměvy, byla jsem radostná, ale přesto jsem věděla, že to nejsem úplně já.

Pro své okolí jsem byla ta hodná holka. I když mě mí rodiče učili nejít s davem a snažila jsem se o to, pořád jsem se neprojevovala naplno. A přitom to pomalu ve mně umíralo, protože to, co jsem vnímala, nebylo pro mé okolí zajímavé.

“Proč to lidé nežijí? Vždyť je to tak přirozené…!”

V nitru jsem však byla ale stále ve spojení s přírodou a to mě udržovalo. Stejně jako hudba, díky níž jsem se mohla ponořit do svého světa. Není proto náhodou, že jsem vystudovala operní zpěv a hledala své uplatnění na prknech divadla v muzikálech a operetách. Důvěra v přírodu a hudbu, mi umožnila přijímat se takovou jaká skutečně jsem, má sebeláska vzkvétala.

Přispěly k tomu různé semináře a kurzy, které jsem navštívila a mě jenom utvrzovaly v tom, že jsem na správné cestě. Naučila jsem se při tom hodně o vztazích, v rodině i okolí jsem se postupně učila, jak podpořit ostatní a hlavně sama sebe. Začala mě díky tomu bavit psychologie člověka.

Poslední dobou se mě už mnoho lidí ptalo, kdy a jak se to stalo, že jsem stále tak usměvavá, v nadhledu a spokojená. Nenašla jsem ten jeden bod, prostě jsem rostla a učila se z přírody. A právě to byl můj motor a naděje, v tom jsem viděla opravdový smysl.

“Vše je obsaženo v lásce, úctě a pokoře k druhému, k přírodě i k člověku”

 

Významným bodem v mém životě a velkým přelomem však byla expedice do Peru s úžasnými lidmi, kde jsem si konečně sáhla na svou vlastní moudrost. Probudilo se ve mně velké poznání, že to napojení na energii přírody a sebe sama je to nejcennější v mém životě. A že přesně tam se odehrává krásná interakce, která mě učí žít naplněný život. A s tím ještě víc vzrostla má sebedůvěra.

Zjistila jsem, že všechno, co od malička cítím a vnímám, je v pořádku, ba naopak výhodou. A že nepřeseknutí pout s esencí přírody bylo pro mě to největší požehnání a veškerá láska v přírodě mi dala základ v pochopení vztahů v mnoha oblastech života.

Andská kultura domorodých lidí komunity Q´ero, mistrů a šamanů v Peru, mi ukázaly cestu, jak žít v souladu s přírodními vlivy, Matkou Zemí i Sluncem a dalšími elementy, abych byla šťastná v každé oblasti svého života.

“Dorostla jsem ve vědomou ženu, která ví co chce, užívá si vnitřní svobody a projevuje se tak, jak to zrovna cítí.”

A protože se potkávám s mnoha lidmi, které trápí otázka sebedůvěry a stále se neumí projevit ve svém nejlepším potenciálu, protože ho třeba neznají, nabízím svou podporu ve vašem probíhajícím rozvoji.

Teď už vím, že:

• abych mohla chápat své okolí, musím nejprve milovat sama sebe

• vlastní moudrost už máme, jen ji často nevyužíváme

• být k sobě pravdivý a užívat svého největšího potenciálu v sobě, je to   nejcennější a všechno se od toho přirozeně odvíjí

“Vnímám velmi dobře rozpoložení lidí, jejich trápení a umím pomoci v oblasti psychiky.”

"Miluji přírodu a umím číst symboly života, čtu mezi řádky."

  • A tohle všechno vám chci zprostředkovat, naučit vás prožívat tyto energie v sobě a nalézt tak to nejcennější ve vás. Ukázat vám svou pravou esenci, skrze přírodu a moudrost andských mistrů. Pochopit, že vztahy okolo nás, i sám k sobě mají základ ve všem živém.

  • Provedu vás a vysvětlím podobnost našich životů s přírodou. Jak řešit vztahy a problémy v nich, díky modernímu psychologickému přístupu. Ukážu vám, jak se orientovat v různých oblastech života, jak znát sebe sama a žít svůj život naplno, radostně a v lásce.

Je mi ctí s Vámi pracovat, s radostí sledovat vaše kroky

k vlastní vnitřní síle a osobního naplnění.