“Podporuji a inspiruji lidi k tomu, aby se skrze moudrost přírody propojili se svým skutečným já a svou vnitřní silou. Vedu je k sebelásce tak, aby žili naplno, autenticky a využívali svůj nejvyšší potenciál.”

Na cestě k mému radostnému životu

Můj život je naplněný radostí, láskou a cítím se svobodná. Našla jsem svou vnitřní sílu a sebelásku, která neustále roste. Také je to díky přírodním elementům a využívání jejich sil. Jsem schopna číst “mezi řádky” co mi chce příroda i okolní situace říct a díky tomu žiji šťastný a naplněný život. Naučila jsem se tak věřit si, využívat svůj potenciál a vlastní moudrost naplno, vyřešit si spoustu svých programů.

Jsem inspirována každý den lidmi i sama sebou. Našla jsem v sobě takovou sebelásku, kterou nelze popsat slovy. Mým darem a největší vášní, která mě naplňuje je podporovat a inspirovat. Umím nabídnout jiný úhel pohledu tak, aby si každý přišel na svou pravdivou odpověď a nejlépe sám. Často se tak cítím jako prostředník, hýbatel a energetický podporovatel situací, v níž začíná člověk ještě více zářit.

Než jsem se dostala do této fáze, předcházela tomu spousta let, kdy jsem si připadala divná…

Dlouho mi nedocházelo, že jsem velmi vnímavá a citlivá. Že vidím věci, které zřejmě většinou ostatní nevidí, a přitom jsou tak zřetelné. Že cítím emoce druhých a dost se mnou mávají. Jako dospívající dívka jsem se s tím často neuměla vyrovnat, tak jsem vše negativní vstřebávala do sebe a nedávala na sobě znát, že si s tím nevím rady.

Měla jsem pocit, že to tak má mnoho lidí, ale nechápala jsem to. Navíc jsem měla pocit, že mi nikdo nerozumí a vůbec jsem si nevěřila. Moc jsem se neprojevovala doopravdy taková, jaká jsem a dělala všechno pro to, aby bylo mé okolí šťastné, abych se cítila nějakým způsobem přijímána.

Cítila jsem se sama, i když jsem měla kolem sebe milující rodinu. Rozdávala jsem úsměvy, byla jsem radostná, ale přesto jsem věděla, že to nejsem úplně já.

Pro své okolí jsem byla ta hodná holka. I když mě mí rodiče učili nejít s davem a snažila jsem se o to, pořád jsem se neprojevovala naplno. A přitom to pomalu ve mně umíralo, protože to, co jsem vnímala, nebylo pro mé okolí zajímavé.

“Proč to lidé nežijí? Vždyť je to tak přirozené…!”

V nitru jsem však byla ale stále ve spojení s přírodou a to mě udržovalo. Stejně jako hudba, díky níž jsem se mohla ponořit do svého světa. Není proto náhodou, že jsem vystudovala operní zpěv a hledala své uplatnění na prknech divadla v muzikálech a operetách. Důvěra v přírodu a hudbu, mi umožnila přijímat se takovou jaká skutečně jsem, má sebeláska vzkvétala.

Přispěly k tomu různé semináře a kurzy, které jsem navštívila a mě jenom utvrzovaly v tom, že jsem na správné cestě. Naučila jsem se při tom hodně o vztazích, v rodině i okolí jsem se postupně učila, jak podpořit ostatní a hlavně sama sebe. Začala mě díky tomu bavit psychologie člověka.

Poslední dobou se mě už mnoho lidí ptalo, kdy a jak se to stalo, že jsem stále tak usměvavá, v nadhledu a spokojená. Nenašla jsem ten jeden bod, prostě jsem rostla a učila se z přírody. A právě to byl můj motor a naděje, v tom jsem viděla opravdový smysl.

“Vše je obsaženo v lásce, úctě a pokoře k druhému, k přírodě i k člověku”

 

Významným bodem v mém životě a velkým přelomem však byla expedice do Peru s úžasnými lidmi, kde jsem si konečně sáhla na svou vlastní moudrost. Probudilo se ve mně velké poznání, že to napojení na energii přírody a sebe sama je to nejcennější v mém životě. A že přesně tam se odehrává krásná interakce, která mě učí žít naplněný život. A s tím ještě víc vzrostla má sebedůvěra.

Zjistila jsem, že všechno, co od malička cítím a vnímám, je v pořádku, ba naopak výhodou. A že nepřeseknutí pout s esencí přírody bylo pro mě to největší požehnání a veškerá láska v přírodě mi dala základ v pochopení vztahů v mnoha oblastech života.

Andská kultura domorodých lidí komunity Q´ero, mistrů a šamanů v Peru, mi ukázaly cestu, jak žít v souladu s přírodními vlivy, Matkou Zemí i Sluncem a dalšími elementy, abych byla šťastná v každé oblasti svého života.

Stejně tak jsem přičichla později k dalším starým národům, jako například Mayům v Mexiku, která mě také obohatila. Mexická příroda na poloostrově Yuacatán ve mě otevřela další pochopení, ještě něco navíc, co opět mohu užít jak pro sebe, tak pro ostatní...

“Dorostla jsem ve vědomou ženu, která ví co chce, užívá si vnitřní svobody a projevuje se tak, jak to zrovna cítí.”

A protože se potkávám s mnoha lidmi, které trápí otázka sebedůvěry a stále se neumí projevit ve svém nejlepším potenciálu, protože ho třeba neznají, nabízím svou podporu ve vašem probíhajícím rozvoji.

Teď už vím, že:

• abych mohla chápat své okolí, musím nejprve milovat sama sebe

• vlastní moudrost už máme, jen ji často nevyužíváme

• být k sobě pravdivý a užívat svého největšího potenciálu v sobě, je to   nejcennější a všechno se od toho přirozeně odvíjí

“Vnímám velmi dobře rozpoložení lidí, jejich trápení a umím pomoci v oblasti psychiky.”

"Miluji přírodu a umím číst symboly života, čtu mezi řádky."

  • A tohle všechno vám chci zprostředkovat, naučit vás prožívat tyto energie v sobě a nalézt tak to nejcennější ve vás. Ukázat vám svou pravou esenci, skrze přírodu a moudrost andských mistrů. Pochopit, že vztahy okolo nás, i sám k sobě mají základ ve všem živém.

  • Provedu vás a vysvětlím podobnost našich životů s přírodou. Jak řešit vztahy a problémy v nich, díky modernímu psychologickému přístupu. Ukážu vám, jak se orientovat v různých oblastech života, jak znát sebe sama a žít svůj život naplno, radostně a v lásce.

Je mi ctí s Vámi pracovat, s radostí sledovat vaše kroky

k vlastní vnitřní síle a osobního naplnění.